Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa trọn bộ


Bạn đang xem phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa - Three Kingdoms 2010, chúc bạn xem phim vui vẻ !
Bộ phim "Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa" thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn, thể hiện tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, chính trị,… Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa him lấy 6 nhân vật trung tâm là Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du và Tư Mã Ý, bên cạnh đó là tuyến nhân vật chính và phụ đông đảo: Lã Bố, Đổng Trác, Vương D ãn, Viên Thiệu, Tôn Sách, Lục Tuần… Ngoài trục chính là quá trình hình thành, phát triển thế chân vạc giữa 3 nước Ngụy, Thục, Ngô, bộ phim lần này còn khai thác những tuyến phụ, như tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào, rắc rối tình ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi, bất đồng về chiến lược giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, mâu thuẫn giữa Chu Du và Tôn Quyền… để tăng tính hấp dẫn cho bộ phim.
Xem Phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa, Phim 2013, Phim bộ,Phim Bộ Hay, Phim Chiến Tranh
Phim Cổ Trang, Phim hay, Phim hay 2013, Phim HD, Phim Trung Quốc, Phim truyền hình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét