Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Cát Lộc Bảo Đao - Bảo Đao Tầm Chủ


Cát Lộc Bảo Đao
xem phim Cát Lộc Bảo Đao Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, Cát Lộc Bảo Đao Tập cuối

Phim Cát Lộc Bảo Đao - Bảo Đao Tầm Chủ Giang hồ du hiệp Tiêu Thập Nhất Lang trong lúc vô ý đã phát hiện ra được thanh Cát Lộc bảo đao đã thất lạc nhiều năm mà trong truyền thuyết đã nói đến, từ đó không những liên can tới cảnh tranh đấu trong giang hồ, mà còn kết giao với “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” Thẩm Bích Quân...

Xem Phim Bảo Đao Tầm Chủ Tap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Phim Bảo Đao Tầm Chủ Tap 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Xem Phim Bảo Đao Tầm Chủ Tap 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Phim Bảo Đao Tầm Chủ Tap cuoi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét